Công ty TNHH Tư vấn Địa Chất Phẳng

Danh mục tiêu chuẩn

Danh mục tiêu chuẩn

Bảng dưới đây liệt kê các tiêu chuẩn (ASTM, BS và TCVN) thường được sử dụng...

Lịch nghỉ lễ, Tết năm 2023

Lịch nghỉ lễ, Tết năm 2023

Ngày nghỉ Số ngày nghỉ 2024  Tết dương...

Thí nghiệm SPT

Thí nghiệm SPT

Thí nghiệm SPT là một trong các phương pháp thí nghiệm hiện trường, được sử...

"Chính xác" hay "chuẩn xác" ???

Khi đọc các tài liệu kỹ thuật, chúng ta thường gặp các thuật ngữ “accuracy” và...

Khối lượng thể tích tự nhiên

Khối lượng thể tích tự nhiên

1. Khái niệm: Khối lượng thể tích tự nhiên của đất là khối lượng của một...

Thí nghiệm đầm nện

Thí nghiệm đầm nện

1. Khái niệm: Khối lượng thể tích của đất không phải là một giá trị bất...

Cảnh báo về tình trạng lấy cắp thông tin

Cảnh báo về tình trạng lấy cắp thông tin

Ngày 27 tháng 02 năm 2014, công ty Địa Chất Phẳng đã truy cập vào trang web về...

Hệ thống ghi dữ liệu cho máy nén cố kết

Hệ thống ghi dữ liệu cho máy nén cố kết

Sau 4 tháng thử nghiệm, công ty Địa Chất Phẳng đã hoàn chỉnh hệ thống ghi dữ...

 • Danh mục tiêu chuẩn

  Danh mục tiêu chuẩn

  (18/07/2011)
 • Lịch nghỉ lễ, Tết năm 2023

  Lịch nghỉ lễ, Tết năm 2023

  (02/10/2011)
 • Thí nghiệm SPT

  Thí nghiệm SPT

  (12/12/2011)
 • "Chính xác" hay "chuẩn xác" ???

  (07/01/2012)
 • Khối lượng thể tích tự nhiên

  Khối lượng thể tích tự nhiên

  (20/02/2012)
 • Thí nghiệm đầm nện

  Thí nghiệm đầm nện

  (07/03/2012)
 • Cảnh báo về tình trạng lấy cắp thông tin

  Cảnh báo về tình trạng lấy cắp thông tin

  (27/02/2014)
 • Hệ thống ghi dữ liệu cho máy nén cố kết

  Hệ thống ghi dữ liệu cho máy nén cố kết

  (21/07/2015)

Slide01 "Độ bão hòa" của đất không phải là chỉ tiêu thí nghiệm, chỉ là một chỉ tiêu dẫn xuất, được xác định từ độ ẩm tự nhiên, hệ số rỗng và tỷ trọng của đất. Thông số “độ bão hòa” Sr, có đơn vị là %, phản ánh mức độ chứa nước của lỗ rỗng trong đất.

Độ bão hòa của đất chỉ nằm trong khoảng 0%~100%, chứ không thể đạt được giá trị 0% hoặc 100%. Tuy nhiên, hiện nay vẫn tồn tại một quan niệm rất sai lầm rằng, độ bão hòa của đất có thể >100%, do trong đất có chứa hữu cơ (!)

Trong một khối đất tự nhiên thường có phần rắn (các hạt đất) và phần rỗng (các lỗ rỗng); trong phần rỗng chứa khí và nước. Nếu xem như thể tích phần khí là không đáng kể thì trong một khối đất tự nhiên chỉ có các hạt đất và lỗ rỗng chứa nước.

Nếu các lỗ rỗng không chứa nước thì đất khô tuyệt đối và độ bão hòa Sr = 0%; nếu lỗ rỗng chứa đầy nước thì đất bão hòa hoàn toàn và độ bão hòa Sr = 100% . Nếu Sr > 100% thì nước sẽ nằm ở đâu trong khối đất ???

Đất khô tuyệt đối chỉ có hai pha: rắn và khí (theo K.H. Head, 2006)
DrySoil_Vn
 
Đất bão hòa hoàn toàn chỉ có hai pha: rắn và lỏng (theo K.H. Head, 2006)
SatSoil_Vn

Bình luận  

# flatgeo 08:09 28-11-2014
Trích dẫn Ngô Chí Công:
. Các bạn cần chú ý khi các chất hữu cơ chất khô ( hình như là yêu cầu 105 độ thì các chất đã bị cháy và KL giảm đi đáng kể r) . và hoàn toàn lớn hơn 100%

Theo tiêu chuẩn ASTM D2974, để xác định hàm lượng hữu cơ trong đất trong lĩnh vực địa kỹ thuật thì mẫu đất được nung ở 440°C. Còn để xác định hàm lượng hữu cơ trong đất trong lĩnh vực dầu khí thì mẫu đất được nung ở nhiệt độ cao hơn nữa.

Như vậy, nhiệt độ 105°C vẫn chưa đủ để làm cháy hoàn toàn các vật liệu hữu cơ trong đất.
# Ngô Chí Công 33:21 27-11-2014
. Các bạn cần chú ý khi các chất hữu cơ chất khô ( hình như là yêu cầu 105 độ thì các chất đã bị cháy và KL giảm đi đáng kể r) . và hoàn toàn lớn hơn 100%
# flatgeo 00:08 09-08-2012
Trích dẫn Mario:
có những dạng cấu trúc hạt đất đặc biệt dạng ống nên ngoài những phần rỗng giữa các hạt vẫn còn có các phần rỗng trong các cấu trúc đó, dẫn đến độ bão hòa lớn hơn 100%

Nếu trong đất có "các phần rỗng trong các cấu trúc đặc biệt" thì các phần rỗng này vẫn được thể hiện trong "thể tích phần rỗng" khi tính hệ số rỗng và khi đó, hệ số bão hòa vẫn không thể > 100%
# Mario 31:18 08-08-2012
có những dạng cấu trúc hạt đất đặc biệt dạng ống nên ngoài những phần rỗng giữa các hạt vẫn còn có các phần rỗng trong các cấu trúc đó, dẫn đến độ bão hòa lớn hơn 100%
# DuyHung 49:10 01-02-2012
Đấy là nếu sai sót trong quá trình thí nghiệm ẩm làm độ ẩm tăng lên thì sẽ làm cho độ bão hòa tăng không phản ảnh đúng được độ bão hòa của đất, làm cho quá trình tính toán đẫn đến độ bão hòa lớn hơn 100% phải không ah?
# flatgeo 04:08 11-01-2012
Nếu khi sấy ẩm, một phần hữu cơ bị đốt cháy thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả tính toán độ ẩm (độ ẩm tính được sẽ lớn hơn độ ẩm thực của mẫu đất). Độ bão hòa không thể lớn hơn 100%.
# DuyHung 01:15 07-01-2012
chắc là do trong thí nghiệm độ ẩm khi có chứa hữu cơ, khi sấy ẩm có một phần hữu cơ đã bị đốt cháy làm giảm khối lượng rắn so với ban đầu nên độ bão hòa mới hơn 100% phải không?

Bạn không thể đưa ra lời nhận xét cho bài viết này !