In bài này

Ngày 25/03/2011, công ty Địa Chất Phẳng tổ chức lớp tập huấn về "Phương pháp phân loại và mô tả đất" dành cho thí nghiệm viên trong phòng và công nhân kỹ thuật khoan của công ty.

Lớp tập huấn này nằm trong kế hoạch đào tạo nhân viên hàng năm của công ty Địa Chất Phẳng.