In bài này
Cooperation   
  • Từ ngày 15/03/2020, ông Lê Phước Khánh chính thức thôi giữ chức vụ Trưởng phòng thí nghiệm của công ty TNHH Tư vấn Địa Chất Phẳng.
 
 
  • Từ ngày 15/03/2020, ông Lê Minh Sơn - Phó giám đốc công ty TNHH Tư vấn Địa Chất Phẳng - sẽ kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng thí nghiệm địa kỹ thuật.