In bài này
Cooperation   
  • Từ ngày 01/01/2014, ông Võ Duy Nam chính thức thôi giữ chức vụ Phó giám đốc và Trưởng phòng thí nghiệm của công ty TNHH Tư vấn Địa Chất Phẳng.
 
 
  • Từ ngày 01/01/2014, ông Lê Phước Khánh - Giám đốc công ty TNHH Tư vấn Địa Chất Phẳng - sẽ kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng thí nghiệm địa kỹ thuật.