In bài này

Ngày 11/11/2013, tổ chức Bureau Veritas đã cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (mã số VN.2960636) cho công ty TNHH Tư vấn Địa Chất Phẳng.

Với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho phòng thí nghiệm địa kỹ thuật, công ty TNHH Tư vấn Địa Chất Phẳng đã khẳng định mong muốn cung cấp cho khách hàng một dịch vụ khảo sát địa chất có chất lượng ổn định và luôn nỗ lực đáp ứng các yêu cầu hợp lý và hợp pháp của khách hàng.

ISO 9001 small