In bài này
Calendar

Ngày nghỉ

Số ngày nghỉ

2022
 Tết dương lịch 01/01/2022 01 ngày
 Tết âm lịch Nhâm Dần 24/01 ~ 01/02/2022 13 ngày
 Lễ giỗ tổ Hùng Vương 10/04/2022 01 ngày
 Lễ chiến thắng 30/04 ~ 02/05/2022 03 ngày
 Lễ quốc khánh 02/09/2022 01 ngày