In bài này
Máy nén bêtông ELE-ADR2000 ELE_small
Máy nén bêtông TYA-2000 TYA_2000
Máy kéo thép WEW-1000 WEW-1000
Dụng cụ thử độ thấm bêtông Concrete_permeameter
Dụng cụ thí nghiệm độ mài mòn Los Angeles Los Angeles
Súng bật nẩy Proceq
(Proceq, Thụy Sĩ)
Schmidt

Dụng cụ siêu âm bêtông
(Controls, Ý)

ultrasonic tester

Máy dò cốt thép Hilti PS200 Ferroscan
(Hilti, Liechtenstein)

ultrasonic tester