In bài này

Máy nén một trục nở hông

Lực nén tối đa 2000kN

ELE_small

Dụng cụ thí nghiệm nén chẻ

Lực nén tối đa 2000kN

Brazilian test

Dụng cụ thí nghiệm nén điểm

Lực nén tối đa 100kN

Point load test
Dụng cụ thí nghiệm độ mài mòn Los Angeles Los Angeles
Dụng cụ thí nghiệm độ mài mòn theo phương pháp Cerchar  
Buồng thí nghiệm hàm lượng CaCO3 Carbonate
Dụng cụ thí nghiệm khoáng vật sét theo phương pháp Methylene Blue Adsorption Methylene_small