In bài này

Năm 2011, Nguyễn Thanh Sơn (trường Cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đã hoàn thành luận văn thạc sĩ địa chất với đề tài "Đánh giá ổn định mái dốc và xây dựng bản đồ dự báo trượt lở xã An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên".

Trong thời gian thực hiện luận văn, thạc sĩ Nguyễn Thanh Sơn đã hợp tác với công ty Địa Chất Phẳng trong việc ứng dụng phương pháp xác suất có điều kiện Bayes cùng với các công cụ GIS để phân vùng nguy cơ trượt lở cho xã An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Sơ đồ phân vùng nguy cơ trượt lở được thể hiện ở hình dưới.

AnLinh pvung_truot
Vị trí xã An Lĩnh Sơ đồ phân vùng nguy cơ trượt lở