In bài này

DataAcquisitionSau 4 tháng thử nghiệm, công ty Địa Chất Phẳng đã hoàn chỉnh hệ thống ghi dữ liệu tự động cho thí nghiệm nén cố kết trên máy nén tam liên (Nam Kinh, Trung Quốc).

Hệ thống ghi dữ liệu tự động sử dụng cảm biến đo chuyển vị của công ty Novotechnik (Đức) với các thông số kỹ thuật như sau:

Khoảng đo tối đa 10.0 mm
Độ lặp lại 0.002 mm
Nhiệt độ môi trường -30°C ~ +100°C
Cấp bảo vệ IP40

 Hệ thống ghi dữ liệu tự động có một số chức năng:

1) Có thể ghi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu MySQL trên máy vi tính hoặc ghi vào thẻ nhớ SD.

2) Có thể tùy chọn thời gian ghi dữ liệu.

3) Có thể chọn chiều dương quy ước cho chiều di chuyển của cảm biến

4) Kết nối với máy tính thông qua cổng giao tiếp RS-232 hoặc RS-485.

 DataAcquisition