In bài này

paris2013

Năm 2011, Nguyễn Thanh Sơn (trường Cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đã hoàn thành luận văn thạc sĩ địa chất với đề tài "Đánh giá ổn định mái dốc và xây dựng bản đồ dự báo trượt lở xã An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên". Công ty Địa Chất Phẳng đã hợp tác với Nguyễn Thanh Sơn và TS. Phan Thị San Hà (khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí, Đại học Bách khoa Tp.HCM) trong việc phân tích dữ liệu và xây dựng mô hình tính trong GIS.

Kết quả nghiên cứu của luận văn được trình bày tóm tắt trong bài báo với tựa đề: "Landslide Susceptibility Mapping Using Bayesian Conditional Probability Model at An Linh Commune, Tuy An District, Phu Yen Province, Vietnam" và được đăng trong kỷ yếu của Hội nghị quốc tế lần thứ 18 về cơ học đất và địa chất công trình, được tổ chức tại Paris (Pháp), từ ngày 2/9 đến 6/9 năm 2013.

Thông tin chi tiết về Hội nghị được tham khảo tại đây