In bài này
Capability

Với cơ sở vật chất gồm hai phòng thí nghiệm: phòng thí nghiệm địa kỹ thuật và phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng, công ty TNHH Tư vấn Địa Chất Phẳng có khả năng đáp ứng những yêu cầu khắt khe về tiến độ và chất lượng cho công tác khảo sát địa chất tại hiện trường cũng như thí nghiệm trong phòng, các yêu cầu về kiểm định chất lượng của vật liệu xây dựng.

Công ty TNHH Tư vấn Địa Chất Phẳng có khả năng hoạt động trong các lĩnh vực sau:

1. Công tác hiện trường
2. Thí nghiệm cơ lý đất, đá
3. Thí nghiệm vật liệu xây dựng