In bài này

Vừa mới đọc được một báo cáo khảo sát địa chất công trình cho dự án điện mặt trời ở Bình Thuận. Cảm giác sau khi đọc xong là... toát hết mồ hôi thinking. Trong báo cáo có rất nhiều thuật ngữ lạ, không biết là do "Gu Gồ" hay do kỹ sư địa chất nước ta "sáng tạo" ra ?!?!

Mời bạn đọc xem những cụm từ được tô vàng trong các hình dưới đây. Rất hoan nghênh nếu bạn đọc có thể cho biết từ tiếng Việt tương đương applause

wrong terms 1
[ Hình 1 ]
wrong terms 2
[ Hình 2 ]
wrong terms 3
[ Hình 3 ]
wrong terms 4
[ Hình 4 ]
wrong terms 5
[ Hình 5 ]