In bài này

Địa kỹ thuật là gì? Hiệp hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật thế giới (ISSMGE) giới thiệu một video ngắn giới thiệu về lĩnh vực địa kỹ thuật và những khía cạnh thực tiễn của lĩnh vực này như cơ học đất, nền móng...

Nếu bạn quan tâm, có thể tìm hiểu thêm ở trang web sau: http://www.whatisgeotech.org hoặc http://www.issmge.org